بدیهی است که استفاده از مسواک برقی راحت تر از مسواک دستی است. مسواک برقی ( electric toothbrush ) پیچیدگی تکنیکی ندارد و مانند مسواک دستی نیاز به آموزش تکنیک دقیق ندارد. سریعتر است و زمان مسواک زدن با آن کوتاه تر است اما …

سؤال اصلی این است که کدام مسواک برای سلامت دهان و دندان بهتر است ؟

اگر فردی تکنیک صحیح مسواک زدن را آموخته برای او مسواک برقی بهتر است یا دستی ؟

در گذشته منابع علمی و تحقیقات نشان می داد که مسواک برقی به اندازه مسواک دستی در برداشتن پلاک مؤثر است و در برداشتن پلاک مزیتی ندارد. کاربرد آن بیشتر برای افرادی که ناتوانی های حرکتی و ذهنی دارند یا به کودکان برای ایجاد انگیزه بیشتر مسواک زدن توصیه می شد.

مسواکهای برقی جدید تکنولوژی بالاتری دارند از جمله حرکت سه بعدی دارند. بر اساس مطالعات علمی جدیدتر مسواک برقی از مسواک دستی می تواند در برداشتن پلاک دندانی مؤثرتر باشد.

 

آیا فردی که ارتودنسی ثابت انجام می دهد می تواند از مسواک برقی استفاده کند ؟

بله ، مسواک برقی در فردی که تحت درمان  ارتودنسی ثابت است نه تنها اشکال ندارد ؛ بلکه بهداشت دهان فرد را بهتر می کند. همان طور که اشاره شد طبق تحقیقات جدید مسواک برقی از مسواک دستی می تواند در برداشتن پلاک دندانی مؤثرتر باشد و در افراد تحت درمان ارتودنسی رعایت دقیق بهداشت دهان و دندان بسیار حیاتی است.

مسواک برقی بخصوص در افراد جوان انگیزه مسواک زدن را افزایش می دهد. اما توصیه می شود :
حتماً از وسایل تکمیلی استفاده شود از جمله از مسواک بین دندانی و نخ دندان سوپر فلاس که باید در کنار مسواک برقی استفاده شوند. همچنین خارج از منزل مسواک دستی همراه داشته باشد.

نکته ای که اهمیت دارد این است که برای استفاده از مسواک برقی باید صبر و حوصله بسیاری به خرج دهید تا به خوبی بتوانید بهداشت دندانتان را تامین کنید.


تاریخ انتشار: 1401/02/23 21:16