سال ها است دندانپزشکان برای کاشت دندان از روش ایمپلنت استفاده می کنند.  در سال های اخیر کاشت دندان با استفاده از ایمپلنت به جای کاشت ها و پروتز های قدیمی استفاده می شود.

در این روش زیبایی که می توان گفت روش درمانی نیز محسوب می شود، برای کاشت دندان نیاز به جراحی لثه می باشد. ایمپلنت از چند قسمت تشکیل شده است. که قسمت اصلی آن که ریشه می باشد، که با استفاده از جراحی در استخوان فک قرار می گیرد. بعد از پیوند ریشه مصنوعی با استخوان فک قسمت های دیگر ایمپلنت روی آن قرار می گیرد و در نهایت با قرار گرفتن روکش یا تاج مصنوعی، کاشت دندان کامل می شود.

 پیشرفت تکنولوژی توانسته است ارائه خدمات دندانپزشکی را با شرایط ویژه ای همراه کند. هدف از تغییر و به روزرسانی خدمات و درمان های دندانپزشکی، موفقیت بیشتر درمان ها، جراحی کمتر، استحکام و مقاومت پروتز ها و همچنین عدم آسیب به قسمت های دیگر دهان و دندان می باشد.

ایمپلنت دندان از جنس تیتانیوم می باشد. دلیل انتخاب این نوع فلز، سازگی با بدن و استخوان است. در گذشته بسیاری از فلز ها برای ساخت ایمپلنت آزمایش شده است که در میان آنها تنها تیتانیوم بود، بدن با آن حساسیتی نداشت. اما اخیرا دندانپزشکان مواد دیگری را برای ساخت ایمپلنت آزمایش نموده اند. در نهایت به این نتیجه رسیده اند که می توان به جای استفاده از فلز، از مواد و روش های دیگر استفاده نمود.

البته استفاده از روش های جدید برای کاشت ایمپلنت برای تمامی دندان ها مناسب نیست.


تاریخ انتشار: 1401/01/25 01:53