مسواک نرم بهتر از مسواک سفت (هارد) دندانها را تمیز می کند چون موهای آن به راحتی خم شده و وارد زوایای مختلف دندان و زیر لثه می روند.

علاوه بر این، مسواک سفت باعث ساییدگی دندانها و لثه می شود. در نتیجه مینای دندان به مرور از بین می رود و لثه دچار التهاب می شود. یادتان باشد پلاک لایه بسیار نرمی است و نیازی به سفت ساییدن آن نیست.


تاریخ انتشار: 1401/02/08 18:51