ترمیم و پر کردن دندانها شامل تمامی ترمیم های دندانی از جمله آمالگام (فلزی) ریختگی (اینله – آنله) رنگ دندان (کامپوزیت نوری و خود سفت شونده) – زیبایی و لامینتهای مستقیم کامپوزیتی و لابراتواری (اصلاح طرح لبخند)