از آنجائیکه بسیاری از کودکان برای اولین بار به دندانپزشکی مراجعه می کنند، اولین تجربه تاثیر بسیار زیادی در کودک به مسایل دندانپزشکی در آینده خواهد داشت و کوچکترین بی توجهی و سهل انگاری باعث می شود که وی تا پایان عمر از معالجات دندانپزشکی گریزان باشد. همچنین درمانهای گروه اطفال نیاز به صبر و حوصله دندانپزشک هنگام درمان دارد که در این مراکز در این باره تدابیری خاص دیده شده است. همچنین جهت تشویق کودکان برای مراجعه به دندانپزشکی جوایزی در نظر گرفته شده است که پس از پایان درمان به کودک داده می شود. مانند لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی، عروسک، ماشین، بادکنک و ...

آموزش درست بهداشت دهان و دندان و ارائه خدمات درمانی توسط دندانپزشک خانم به کودکان و برخورد درست و با صبر و حوصله از مسائل اولیه ای است که در این مراکز مورد توجه قرار گرفته است.