ارائه کلیه خدمات تخصصی پریودنتیکس توسط متخصص شامل: ایمپلنت و کاشت دندان
- جرمگیری
- پالیش و بروساژ دندانها
- جراحی افزایش طول تاج دندانها
- پیوند آزاد لثه
- اپیکو
- جراحی قطع ریشه و ...