از عوامل تاثیر گذار در ارائه خدمات دندانپزشکی، تجهیزات سخت افزاری آن است. داشتن بیست یونیت صندلی دندانپزشکی پیش نیاز پاسخگویی اولیه به مراجعین و بیماران در حداقل 200 ساعت درمان به صورت روزانه است.

کلیه ملزومات مربوط به درمان به روز می باشد و به صورت منظم توسط شرکتهای فنی و مهندسی مورد سرویس و بازبینی قرار می گیرند.

از آنجا که سعی بر ارائه کلیه خدمات درمانی و بهداشتی شده است لذا تمامی تجهیزات و لوازم و مواد مصرفی آن هم تهیه و آماده شده است.


مشخصات کلی مجموعه درمانی
1) فضای درمانی حدود 600 مترمربع در 3 مرکز
2) وجود بیست یونیت صندلی دندانپزشکی و اختصاص فضای کافی درمانی برای هر یونیت
3) تعبیه دستگاههای رادیوگرافی در هر سه مرکز
4) نصب دستگاه UPS و برق اضطراری تا در صورت قطع برق امکان ارائه درمان توسط پزشک مهیا می باشد.
5) وجود دستگاههای اتوکلاو کلاس B (نسل جدید اتوکلاوها ) و استریلزاسیون که در آن لوازم تحت فشار بالای بخار آب و سپس در خلاء استریل می شود.
6) دوربین داخل دهانی که امکان مشاهده دندانها قبل و بعد از درمان را می دهد.
7) استفاده از بهترین مواد مصرفی برای انجام درمانهای از جمله پر کردن دندانها، عصب کشی و روکش ...