از مهمترین دغدغه های بیماران هنگام درمانهای دندانپزشکی هزینه های سنگین درمانی و نیز امنیت خاطر از رعایت اصول استریلیزاسیون و بهداشتی هنگام درمان می باشد در این راستا این مجموعه درمانی راهکارهای ذیل را به اجراء گذاشته است:

1) ویزیت، مشاوره و ارائه طرح درمان به صورت رایگان توسط دندانپزشکان عمومی برای کسانی که از سایت بازدید میکنند .
2) آموزش بهداشت و استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان به صورت رایگان .
3) ارائه مسواک و خمیر دندان رایگان در صورت لزوم
4) استفاده از ست های یکبار مصرف دندانپزشکی، برای هر بیمار و نیز در صورت تمایل توربین دندانپزشکی بصورت اختصاصی و خانوادگی
5) اعمال 15%تخفیف در پرداخت هزینه های درمانی در صورت تشکیل پرونده خانوادگی
6) اعمال 15% تخفیف در پرداخت هزینه های درمانی برای مراجعینی که از طریق سایت مراجعه نماید.
7) امکان پرداخت هزینه های درمانی به صورت اقساط در برخی از درمانها از جمله ساخت پروتزهای متحرک ، ارتودنسی، ایمپلنت و ... (با چک کارمندی)
8) اعمال 70٪ تخفیف در پرداخت هزینه های درمانی برای شرکتها و ارگانهای مختلفی که با این مجموعه درمانی طرف قرارداد می باشند.
9) اعمال 15% تخفیف در هزینه های درمانی برای مراجعینی که از طریق تراکتهای تبلیغاتی مراجعه نمایند.
10) دریافت هزینه بصورت اقساط با چک کارمندی